ტვინიდან კონტროლირებული პროთეზები უკვე რეალობაა
Search

ტვინიდან კონტროლირებული პროთეზები უკვე რეალობაა


ორი იღბლიანი პაციენტი, რომლებსაც ამპუტირებული აქვთ ფეხი, გახდებიან პირველი ადამიანები, რომლებიც შეძლებენ ბიონიკური პროტეზების აზროვნებით მართვას. ეს გახდა შესაძლებელი მიოელეცტრონული სენსორების მეშვეობით, რომელიც მათ ქირურგიულად ჩაენერგათ ნარჩენ კუნთოვან ქსოვილში. სენსორი მომენტალურად აღიქვავს ტვინიდან ქვეცნობიერად გამოგზავნილ სიგნალს და მას გარდაქმნის მექანიკურ მოძრაობად.

ინოვაციური სენსორი საშუალებას იძლება შესრულო არა მხოლოდ გააზრებული მოძრაობები, არამედ ინტუიტიური/მექანიკური მოძრაობები, რაც აქამდე წარმოუდგენელი იყო.

ახალი თაობის ბიონიკური პროთეზებს შეუძლიათ გააანალიზონ ადამიანის სიარულის მანერა, ტემპი, ზედაპირი და შესაბამისად  მოერგონ რეალურ დროში.

ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ ტერფის, მუხლს ქვევით ფეხის და მთლიანი ფეხის ბიონიკური პროთეზები, რადგან ხელის მოძრაობის ნერვული დაბოლოვებების ინტერპრეტაცია უფრო დახვეწილი სენსორების გამოყენებას გულისხმობს, რაც დღევანდელი ტექნოლოგიით წარმოუდგენელია, მაგრამ მომავალში გარდაუვალია.

© 2019 by VISION AI

All rights reserved

  • White Facebook Icon

    599 699 997