როდის აღიქვამს ნაყოფი ხმებს?
Search

როდის აღიქვამს ნაყოფი ხმებს?


ემბრიონს ყურების ჩამოყალიბება ეწყება დაახლოებით 2 თვიდან, თავდაპირველად ყურები ყალიბდება, როგორც თხელი კანი.

მეთვრამეტე კვირიდან ნაყოფს აქვს შესაძლებლობა აღიქვან ხმა, გემო, სუნი...

ნაყოფის განვითარებასთან ერთად, ვითარება მათი უნარი, განასხვაონ სხვადასხვა ხმა.

არსებობს მომსაზრება, რომ ბავშვის გონებრივი და უნარ-ჩვევების განვითარებას ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის მოსმენა. მაგრამ ეს ინფორმაცია კვლევებით არ დასტურდება.

ნაყოფის სენის განვითარება, ფეხმძიმობის კვირების მიხედვით:

4-5 კვირა

ხდება ემბრიონის ჩამოყალიბება

9 კვირა

ყურების ადგილზე ჩნდება თხელი კანი

18 კვირა

ნაყოფი იწყებს ხმის აღქმას

24 კვირა

ნაყოფი უფრო მეტად სენსიტიურია ხმების მიმართ

25-26 კვირა

ნაყოფს აქვს შესაძლებლობა, გაარჩიოს, როგორც ადამიანის, ასევე მუსიკის ხმები.

© 2019 by VISION AI

All rights reserved

  • White Facebook Icon

    599 699 997