ამნეზიის ტიპები
Search

ამნეზიის ტიპები


ნეიროანატომიური სტრუქტურების დაზიანებაიწვევს მეხსიერების დაღვევას, რაც აფერხებს ინფორმაციის დამახსოვრების, შენახვის და გახსენების პროცესებს. სწორედ ეს არის ამნეზია.

ამნეზია არსებობს სხვადასხვა ტიპის, ის განხვავდება მეხსიერების დაკარგვის ტიპის მიხედვით. ამნეზია შესაზლოა გამოწვეული იყოს ასაკის, ტრამვის, სტრესისა და სხვა ფაქტორების ზემოქმედებით.


• ანტერგორდული ამნეზია: ამნეზიის ერთ-ერთი სახეობა, რომლის დროსაც დაავადებული ვერ იმახსოვრებს ახალ ინფორმაციას. ახალი ინფორმაცია, მოვლენები ყველაფერი ქრება მოკლე ვადაში. ძირითადად ამ ამნეზიის ტიპის დაავადება თავის ტრამვისგან ემართებათ.

• რეტროგრადული ამნეზია: შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ანტროგენული ამნეზიის საპირისპირო მეხსიერების დაქვეითება. რეტროგრადული ამნეზიის დროს, დაავადებულს არ ახსოვს რა მოხდა ტრამვის მიღებამდე, მაგრამ იმახსოვრებს შემდეგ მოვლენებს.

• გარდამავალი გლობალური ამნეზია: ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ფორმის ამნეზია, რომლის დროსაც არც წარსული ახსოვთ და ახალ ინფორმაციებსაც ძირითადად ვერ იმახსოვრებენ, მსგავსი ამნეზია უფრო ხანდაზმულ ადამიანებში ვითარდება.

• ტრავმატული ამნეზია: თავის ძლიერი დარტყმითმიყენებული მეხსიეების დაქვეითება. ხშირადასეთი ამნეზია არის დროებითი და გარვეული პერიოდის შემდეგ მეხსიერება ბრუნდება.

• ვერნიკე-კორსაკოვის სინდრომი: ვერნიკე-კორსაკოვის სინდრომი არის მძიმენევროლოგიური აშლილობა, რომელიცგამოწვეულია თიამინის (B1 ვიტამინი) ნაკლებობით და ხშირად ასოცირებულიაალკოჰოლის გადაჭარბებულ მოხმარებასთან.

• ბავშვობის ამნეზია (ინფანტილურ ამნეზია): ადამიანი ვერ იხსენებს მომხდარ მოვლენებსადრეული ასაკში.

• პოსტჰიპნოზური ამნეზია: მოვლენები, რომელსაც ჰიპნოზის შემდგომე ვერ იხსენებენ.

• ინფორმაციის წყაროს ამნეზია: როდესაც ადამიანსშეუძლია გაიხსენოს გარკვეული ინფორმაცია, მაგრამ არა როგორ და საიდან მიიღო ესინფორმაცია.

• ბლოკაუტის ფენომენი: გადაჭარბებული სასმლის მიღებისგან მეხსიერების მომენტების ჩავარდნების გაჩენა.

• პროსოფამნეზია:როდესაც ადამიანი ვერ იმახსოვრებს სხვის სახეებს. რთულ მდგომარეობაში ამ ამნეზიით დაავადებული ადამიანი, ხშირად მასაც ვერ ცნობს ვისაც დაბადებიდან იცნობდა.

© 2019 by VISION AI

All rights reserved

  • White Facebook Icon

    599 699 997